November 17, 2017

 

5:30PM: Abhishekam of Dakshina Murthy, Saraswati, and Kanyaka Parameswari
7:30PM: Daily Karthika Maasa Rudrabishekam to Lord shiva
9:15PM: Ekanta Seva